TÌM NHANH
danh sách truyện
CÔNG TỬ BỘT SỦNG THÊ
114.387 views Chương 70
HOÀNG ĐẾ HẮC HÓA
122.923 views Chương 83
LÃO CÔNG LÀ ZOMBIE VƯƠNG 47.128 views Chương 131
SAU KHI XUYÊN SÁCH, TA VÀ VAI ÁC BẠO QUÂN RẢI CẨU LƯƠNG 46.732 views Chương 62
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM 24.241 views Chương 59
GAMBLE
27.711 views Chương 43
BÁO THÙ (BL)
20.764 views Chương 31
ÁNH MẮT HAI ĐỨA CON NUÔI NHÌN TÔI KHÔNG ĐÚNG LẮM 23.773 views Chương 27
LOST THINGS
61.269 views Chương 36
PURPLE HYACINTH (SS1)
23.278 views Chương 49
PURPLE HYACINTH (SS2)
11.374 views Chương 13
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
28.458 views Chương 43
PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH 29.075 views Chương 35
PHƯƠNG PHÁP CHE GIẤU ĐỨA CON CỦA HOÀNG ĐẾ 49.235 views Chương 40
KHẾ ƯỚC VỚI ÁC QUỶ
50.604 views Chương 17