TÌM NHANH
danh sách truyện
VƯƠNG MIỆN VIRIDESCENT (SS1+2) 48.980 views Chương 73
SILENT GARDEN - KHU VƯỜN CÂM LẶNG 11.355 views Chương 25
LỜI TỎ TÌNH NHẦM LẪN 93.553 views Chương 70
ÁC NỮ LÀ CON RỐI 27.371 views Chương 58
KẾ HOẠCH THAY ĐỔI VẬN MỆNH 21.501 views Chương 39
QUÝ CÔ BÍ ẨN 173.988 views Chương 56
QUÝ CÔ BẤT KHẢ XÂM PHẠM 24.241 views Chương 59
TÍN HIỆU
44.033 views Chương 9
TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM VẬY
52.909 views Chương 133
CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU
44.153 views Chương 12
TÔI ĐÃ GẶP NAM CHÍNH TRONG PHÒNG GIAM 17.194 views Chương 21
TÌNH MỘT ĐÊM VỚI HOÀNG ĐẾ 41.793 views Chương 66
GAMBLE
27.711 views Chương 43
S PATCH
31.389 views Chương 28
BÁO THÙ (BL)
20.764 views Chương 31