TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
Designer: __Dzu__
Tổng số chương: 104
Lịch đăng: Chương 39
Chương Gold: Chương 1 - Chương 25
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
194
10
3
0
0
26.753 views
328
1689
0
1169
Số chữ tích lũy: 12.166.215
Danh vọng: 1.740.384
Nhân khí: 47.189
Tài khí: 644.530
Chất lượng:
Trạng thái: Có khế ước
Danh vọng: 14.837
Nhân khí: 25.133
Tài khí: 15.909
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Từ khi còn nhỏ Nguyễn Khê đã có một ước mơ giản dị, đó là được gả vào một gia đình giàu có. Trình độ học vấn và nhan sắc là điều không thể thiếu, vì lý do này mà cô luôn phải đứng top ba trong các cuộc thi cuối năm, ngay khi sắp tóm được bạn nam cùng lớp được xem là trong nhà có mấy trăm triệu thì cô nghe thấy nhóm đàn em của Giang Dịch Hàn kính cẩn gọi cô là chị dâu?!

Giang Dịch Hàn đã từng là đứa con trai kiêu ngạo trong những nhà giàu có nhất Bắc Kinh, dù gia đình có suy sụp, anh vẫn phản nghịch khó thuần cho đến khi gặp Nguyễn Khê——

Người phụ nữ yêu hư vinh và đạo đức giả này, dù anh có độc thân cả đời hay đi chơi gay cũng sẽ không bao giờ thích cô!

Sau này, vả mặt.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
CHƯƠNG 1 2.605 2.117 16/05/2022
CHƯƠNG 2 2.491 1.395 16/05/2022
CHƯƠNG 3 2.566 1.168 16/05/2022
CHƯƠNG 4 2.444 1.054 16/05/2022
CHƯƠNG 5 2.642 987 16/05/2022
CHƯƠNG 6 2.571 936 16/05/2022
CHƯƠNG 7 2.517 886 16/05/2022
CHƯƠNG 8 2.606 881 16/05/2022
CHƯƠNG 9 2.398 859 16/05/2022
CHƯƠNG 10 2.697 873 16/05/2022
CHƯƠNG 11 2.216 961 16/05/2022
CHƯƠNG 12 2.472 802 17/05/2022
CHƯƠNG 13 2.247 720 18/05/2022
CHƯƠNG 14 2.422 848 19/05/2022
CHƯƠNG 15 2.497 590 23/05/2022
CHƯƠNG 16 2.568 529 24/05/2022
CHƯƠNG 17 2.469 482 25/05/2022
CHƯƠNG 18 2.387 486 26/05/2022
CHƯƠNG 19 2.423 405 30/05/2022
CHƯƠNG 20 2.473 426 31/05/2022
CHƯƠNG 21 2.529 358 01/06/2022
CHƯƠNG 22 2.529 375 01/06/2022
CHƯƠNG 23 2.543 404 02/06/2022
CHƯƠNG 24 2.391 347 06/06/2022
CHƯƠNG 25 2.436 345 07/06/2022
CHƯƠNG 26 2.518 300 08/06/2022
CHƯƠNG 27 2.453 300 09/06/2022
CHƯƠNG 28 2.419 239 13/06/2022
CHƯƠNG 29 2.465 250 14/06/2022
CHƯƠNG 30 2.455 243 15/06/2022
CHƯƠNG 31 2.399 271 16/06/2022
CHƯƠNG 32 2.672 235 20/06/2022
CHƯƠNG 33 2.791 226 21/06/2022
CHƯƠNG 34 2.733 228 22/06/2022
CHƯƠNG 35 2.678 251 23/06/2022
CHƯƠNG 36 2.808 114 27/06/2022
CHƯƠNG 37 2.693 152 28/06/2022
CHƯƠNG 38 2.657 152 29/06/2022
CHƯƠNG 39 2.723 119 30/06/2022
CHƯƠNG 40 2.695 76 04/07/2022
CHƯƠNG 41 2.678 80 05/07/2022
CHƯƠNG 42 2.664 74 06/07/2022
CHƯƠNG 43 2.595 76 07/07/2022
CHƯƠNG 44 2.432 74 07/07/2022
CHƯƠNG 45 2.394 70 11/07/2022
CHƯƠNG 46 2.383 71 12/07/2022
CHƯƠNG 47 2.373 78 13/07/2022
CHƯƠNG 48 2.381 72 14/07/2022
CHƯƠNG 49 2.395 77 18/07/2022
CHƯƠNG 50 2.446 86 19/07/2022
CHƯƠNG 51 2.476 76 20/07/2022
CHƯƠNG 52 2.376 73 21/07/2022
CHƯƠNG 53 2.602 66 25/07/2022
CHƯƠNG 54 2.435 74 26/07/2022
CHƯƠNG 55 2.437 70 27/07/2022
CHƯƠNG 56 2.469 67 28/07/2022
CHƯƠNG 57 2.383 72 01/08/2022
CHƯƠNG 58 2.422 76 02/08/2022
CHƯƠNG 59 2.310 79 03/08/2022
CHƯƠNG 60 2.434 82 04/08/2022
CHƯƠNG 61 2.457 80 08/08/2022
CHƯƠNG 62 2.384 76 09/08/2022
CHƯƠNG 63 2.521 78 10/08/2022
CHƯƠNG 64 2.436 73 11/08/2022
CHƯƠNG 65 2.435 75 15/08/2022
CHƯƠNG 66 2.403 81 16/08/2022
CHƯƠNG 67 2.341 85 17/08/2022
CHƯƠNG 68 2.470 74 18/08/2022
CHƯƠNG 69 2.340 71 22/08/2022
CHƯƠNG 70 2.411 77 23/08/2022
CHƯƠNG 71 2.442 82 24/08/2022
CHƯƠNG 72 2.313 69 25/08/2022
CHƯƠNG 73 2.318 82 29/08/2022
CHƯƠNG 74 3.513 76 30/08/2022
CHƯƠNG 75 3.631 77 31/08/2022
CHƯƠNG 76 3.482 84 01/09/2022
CHƯƠNG 77 3.635 79 05/09/2022
CHƯƠNG 78 3.557 73 06/09/2022
CHƯƠNG 79 3.314 78 07/09/2022
CHƯƠNG 80 3.639 78 08/09/2022
CHƯƠNG 81 3.356 73 12/09/2022
CHƯƠNG 82 3.371 70 13/09/2022
CHƯƠNG 83 3.592 69 14/09/2022
CHƯƠNG 84 3.521 74 15/09/2022
CHƯƠNG 85 3.312 76 19/09/2022
CHƯƠNG 86 2.884 73 20/09/2022
CHƯƠNG 87 2.231 70 21/09/2022
CHƯƠNG 88 2.436 75 22/09/2022
CHƯƠNG 89 3.633 87 26/09/2022
CHƯƠNG 90 4.125 75 27/09/2022
CHƯƠNG 91 1.984 72 28/09/2022
CHƯƠNG 92 2.556 79 29/09/2022
CHƯƠNG 93 2.326 68 29/09/2022
CHƯƠNG 94 2.412 69 29/09/2022
CHƯƠNG 95 2.393 66 29/09/2022
CHƯƠNG 96 2.371 64 29/09/2022
CHƯƠNG 97 2.249 65 29/09/2022
CHƯƠNG 98 2.216 64 29/09/2022
CHƯƠNG 99 2.845 60 29/09/2022
CHƯƠNG 100 1.910 69 29/09/2022
CHƯƠNG 101 2.579 69 29/09/2022
CHƯƠNG 102 2.089 66 29/09/2022
CHƯƠNG 103 3.225 75 29/09/2022
CHƯƠNG 104 3.204 89 29/09/2022
Bình Luận (122 Bình Luận)