TÌM NHANH
NUÔI MỘT BÉ RỒNG ĐEN
NUÔI MỘT BÉ RỒNG ĐEN
Tác giả: Updating
Dịch: Lạc Miêu
Designer: Chưa cập nhật
Lịch đăng: Chương 36
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
5
539
25
6
2
1
31.918 views
497
1746
0
1020
Số chữ tích lũy: 3.061
Danh vọng: 8.253
Nhân khí: 73
Tài khí: 82.779
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Update sau nhen mọi người
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 0 4.674 26/11/2021
Chap 2 0 3.813 26/11/2021
Chap 3 0 3.521 26/11/2021
Chap 4 0 3.376 26/11/2021
Chap 5 0 3.446 26/11/2021
Chap 6 0 3.211 26/11/2021
Chap 7 0 3.146 26/11/2021
Chap 8 0 2.858 26/11/2021
Chap 9 0 2.771 26/11/2021
Chap 10 0 2.782 26/11/2021
Chap 11 0 2.766 26/11/2021
Chap 12 0 2.739 26/11/2021
Chap 13 0 2.639 26/11/2021
Chap 14 0 2.636 26/11/2021
Chap 15 0 2.878 26/11/2021
chap 16 0 2.241 02/12/2021
Chap 17 0 2.103 09/12/2021
Chap 18 0 1.543 23/12/2021
Chap 19 0 1.784 23/12/2021
Chap 20 0 1.583 30/12/2021
Chap 21 0 1.684 24/01/2022
Chap 22 0 1.618 25/01/2022
Chap 23 0 1.634 29/01/2022
Chap 24 0 1.427 04/02/2022
Chap 25 0 1.528 15/02/2022
Chap 26 0 1.434 28/02/2022
Chap 27 0 1.314 08/03/2022
Chap 28 0 1.142 19/03/2022
Chap 29 0 1.298 24/03/2022
Chap 30 0 1.046 05/04/2022
Chap 31 0 1.132 08/04/2022
Chap 32 0 1.349 17/04/2022
Chap 33 0 938 03/05/2022
Chap 34 0 668 08/06/2022
Chap 35 0 604 16/06/2022
Chap 36 0 353 23/06/2022
Bình Luận (80 Bình Luận)