TÌM NHANH
TSUIRAKU JK TO HAIJIN KYOUSHI
TSUIRAKU JK TO HAIJIN KYOUSHI
Tác giả: Mizuki Sora
Designer: Chưa cập nhật
Tag: Shoujo,
Lịch đăng: Chương 67
Chương Gold: Chương 1 - Chương 1
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
5
703
44
14
3
4
82.424 views
579
1878
0
63
Số chữ tích lũy: 0
Danh vọng: 14.618
Nhân khí: 2.311
Tài khí: 0
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
Chuyện tình giữa thầy giáo "phế nhân" và cô nàng nữ sinh trung học muốn tự tử...
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 001 0 4.633 08/10/2021
Chương 002 0 2.603 08/10/2021
Chương 003 0 2.217 09/10/2021
Chương 004 0 1.958 13/10/2021
Chương 005 0 1.820 16/10/2021
Chương 006 0 1.757 16/10/2021
Chương 007 0 1.633 16/10/2021
Chương 008 0 1.631 16/10/2021
Chương 009 0 1.500 16/10/2021
Chương 010 0 1.511 16/10/2021
Chương 011 0 1.456 16/10/2021
Chương 012 0 1.432 16/10/2021
Chương 013 0 1.345 16/10/2021
Chương 014 0 1.295 16/10/2021
Chương 014.1 0 1.298 16/10/2021
Chương 015 0 1.307 16/10/2021
Chương 016 0 1.250 16/10/2021
Chương 017 0 1.200 16/10/2021
Chương 018 0 1.172 16/10/2021
Chương 019 0 1.213 16/10/2021
Chương 020 0 1.191 16/10/2021
Chương 020.1 0 1.065 16/10/2021
Chương 021 0 1.105 16/10/2021
Chương 022 0 1.103 16/10/2021
Chương 023 0 1.141 16/10/2021
Chương 024 0 1.086 16/10/2021
Chương 025 0 1.096 16/10/2021
Chương 026 0 1.128 16/10/2021
Chương 026.1 0 1.034 16/10/2021
Chương 027 0 1.202 16/10/2021
Chương 028 0 1.201 16/10/2021
Chương 029 0 1.150 16/10/2021
Chương 030 0 1.154 16/10/2021
Chương 031 0 1.165 16/10/2021
Chương 032 0 1.240 16/10/2021
Chương 033 0 1.237 16/10/2021
Chương 034 0 1.255 16/10/2021
Chương 035 0 1.385 16/10/2021
Chương 036 0 1.435 16/10/2021
Chương 037 0 1.646 16/10/2021
Chương 038 0 1.734 16/10/2021
Chương 039 0 2.567 16/10/2021
Chương 040 0 2.841 25/10/2021
Chương 041 0 2.894 06/11/2021
Chương 042 0 2.835 14/11/2021
Chương 043 0 2.696 26/11/2021
Chương 044 0 2.897 26/11/2021
Chương 045 0 2.739 08/12/2021
Chương 046 0 3.340 09/12/2021
Chương 047 0 2.154 25/12/2021
Chương 048 0 2.364 25/12/2021
Chương 049 0 3.267 08/01/2022
Chương 050 0 2.966 09/01/2022
Chương 051 0 2.166 22/01/2022
Chương 052 0 2.333 23/01/2022
Chương 053 0 1.957 11/02/2022
Chương 054 0 2.049 24/02/2022
Chương 54.1 0 1.769 25/02/2022
Chương 055 0 1.271 07/03/2022
Chương 057 0 1.503 28/03/2022
Chương 058 0 1.170 03/04/2022
Chương 059 0 1.335 24/04/2022
Chương 060 0 1.139 01/05/2022
Chương 061 0 931 29/05/2022
Chương 062 0 894 04/06/2022
Chương 063 0 158 19/06/2022
Chương 064 0 393 19/06/2022
Bình Luận (114 Bình Luận)