TÌM NHANH
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO
TƯỚNG QUÂN ĐẸP TỰA HOA ĐÀO
Tác giả: Lý Vô Vân
Dịch: Lạc Miêu
Designer: Chưa cập nhật
Lịch đăng: Chương 55
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
5
467
24
9
0
4
39.655 views
670
2987
0
1020
Số chữ tích lũy: 3.061
Danh vọng: 8.317
Nhân khí: 73
Tài khí: 82.784
Chất lượng:
Trạng thái: Tự do
CP dục vọng, khí A tràn khắp nơi! Một nữ cải nam trang thành đại tướng quân, đi bắt kẻ thù không đội trời chung ‘mỹ nam Vương gia’ ? Tục ngữ có câu “Thà chết chớ không chịu nhục”, nhưng nàng lại thích chơi ngược! Đem mỹ nam Vương thu vào hậu cung “Làm nhục”?! Tướng quân “Bất Lực” cải nam trang đối đầu với nam sủng vương gia mặt lạnh tâm đen! Hai người gặp nhau, trong tình cảnh không biết xấu hổ là gì. Thật không còn mặt mũi để nhìn!
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 0 4.802 15/06/2021
Chap 2 0 3.422 16/06/2021
Chap 3 0 2.848 17/06/2021
Chap 4 0 2.881 18/06/2021
Chap 5 0 2.080 23/06/2021
Chap 6 0 2.051 23/06/2021
Chap 7 0 2.153 23/06/2021
Chap 8 0 1.863 03/07/2021
Chap 9 0 1.617 05/07/2021
Chap 10 0 1.777 07/07/2021
Chap 11 0 1.758 07/07/2021
Chap 12 0 1.660 13/07/2021
Chap 12.5 0 1.539 23/07/2021
Chap 13 0 1.516 27/07/2021
Chap 14 0 1.272 31/07/2021
Chap 15 0 1.620 07/08/2021
Chap 16 0 1.244 13/08/2021
Chap 17 0 1.250 20/08/2021
Chap 18 0 1.113 05/09/2021
Chap 19 0 818 15/09/2021
chap 20 0 817 15/09/2021
Chap 21 0 821 16/09/2021
Chap 22 0 836 25/09/2021
Chap 23 0 792 01/10/2021
Chap 25 0 769 14/10/2021
Chap 26 0 703 20/10/2021
Chap 27 0 644 28/10/2021
Chap 28 0 622 10/11/2021
Chap 29 0 521 19/11/2021
Chap 30 0 680 19/11/2021
Chap 31 0 637 26/11/2021
Chap 32 0 689 02/12/2021
Chap 33 0 643 17/12/2021
Chap 34 0 679 24/12/2021
Chap 35 0 668 31/12/2021
Chap 36 0 687 09/01/2022
Chap 37 0 604 16/01/2022
Chap 38 0 464 26/01/2022
Chap 39 0 557 26/01/2022
Chap 40 0 632 08/02/2022
Chap 41 0 673 10/02/2022
Chap 42 0 579 03/03/2022
Chap 43 0 413 04/03/2022
Chap 44 0 657 04/03/2022
Chap 45 0 532 16/03/2022
Chap 46 0 457 23/03/2022
Chap 47 0 436 02/04/2022
Chap 48 0 268 15/04/2022
Chap 49 0 502 14/04/2022
Chap 50 0 334 13/05/2022
Chap 51 0 248 08/06/2022
Chap 52 0 335 09/06/2022
Chap 53 0 118 23/06/2022
Chap 54 0 115 23/06/2022
Chap 55 - END 0 271 23/06/2022
Bình Luận (138 Bình Luận)